mobirise.com

Oferta kompleksowego świadczenia usług energetycznych celem zmniejszenia do 30% kosztów oświetlenia, dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła LED, inteligentnych liczników energii elektrycznej połączonych z własną produkcją prądu dla tegoż oświetlenia bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Korzyści

1. Natychmiastowe obniżenie opłat za energię elektryczną dzięki zmniejszeniu zużycia energii w wyniku zastosowania energooszczędnych źródeł światła LED.


2. Brak nakładów inwestycyjnych na modernizację oświetlenia ulicznego, brak wzrostu zadłużenia.


3. Zamrożenie kosztów serwisu i konserwacji oświetlenia przez okres obowiązywania umowy.


4. Zagwarantowane w umowie prawo do wykupienia lamp LED za symboliczną kwotę po jej upływie.

Ile to kosztuje ?

1. Wymiana lamp oświetlenia nie wymaga poniesienia jakichkolwiek kosztów. Wymiana źródeł światła i opraw oświetleniowych jest inwestycją Led Holding S.A.    


2. Jedyne ponoszone koszty to miesięczna eksploatacja obejmująca koszty energii elektrycznej, serwisu i konserwacji oświetlenia.


3. Koszty eksploatacji będą przez cały okres trwania umowy niższe od dotychczas ponoszonych kosztów o zagwarantowany w umowie procent.

Schemat współpracy z Led Holding S.A.

LED Holding S.A. jest przedsiębiorstwem typu ESCO
 (Energy Service Company).

Zgodnie z Dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mianem ESCO określane jest:

przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności.


Led Holding S.A. wymienia tradycyjne oświetlenie na energooszczędne źródła światła LED i zmniejsza wydatki na energię elektryczną. Wynagrodzenie Led Holding S.A. pobierane jest z części wygenerowanych oszczędności i tym sposobem finansowane są nakłady inwestycyjne związane z wymianą oświetlenia.


Oszczędność energii - możliwość czy obowiązek?


Poszanowanie publicznych pieniędzy, gospodarność i dbałość o środowisko naturalne to w naszym przekonaniu wystarczające powody, by wymienić energochłonne, tradycyjne oświetlenie uliczne na energooszczędne.

Jest to jednak, przede wszystkim, obowiązek jednostek sektora publicznego wynikający z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551) implementującej Dyrektywę 2006/32/WE do polskiego systemu prawnego. Zgodnie z art. 10 ustawy, jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania powinny stosować środki poprawy efektywności energetycznej, w tym zawierać związane z tym umowy oraz wymieniać lub modernizować instalacje w celu osiągnięcia niskiego zużycia energii i niskich kosztów eksploatacji.

Ustawa ustala krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku.


Szczegóły oferty


Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, stąd ostateczny zakres naszej usługi i jej warunki każdorazowo są dopasowywane do wymagań.

  •  Audyt istniejącego oświetlenia.
  •  Analiza dotychczasowych kosztów oświetlenia.
  • Dobór opraw oświetleniowych i źródeł światła LED o parametrach nie gorszych niż dotychczasowe.
  • Wyliczenie możliwych oszczędności, przedstawienie ostatecznej oferty i projektu umowy.
  • Wymiana tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe wraz z energooszczędnym źródłem światła LED.
  • Utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła.
  • Audyt powykonawczy, analiza warunków oświetleniowych, weryfikacja pod kątem zgodności z obowiązującymi normami oraz raport końcowy. Serwis i konserwacja opraw i źródeł światła LED przez cały okres obowiązywania umowy, tj. co najmniej 8 lat.
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o zagwarantowany w umowie procent przez cały okres jej trwania.
  • Modernizacja oświetlenia w czasie trwania umowy mająca na celu dalsze zmniejszanie zużycia energii elektrycznej.
  • Gwarancja wykupu opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła LED za symboliczną kwotę po wygaśnięciu umowy lub możliwość przedłużenia umowy.


Instalacja pilotażowa


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i jej weryfikacją w praktyce podczas testowej instalacji pilotażowej.

W ramach pilotażu możemy zainstalować do kilkudziesięciu lamp w ramach „umowy pilotażowej”. Pozwoli to w szybki i wiarygodny sposób zweryfikować naszą ofertę – oszczędności i jakość oświetlenia.

Z uwagi na uproszczone procedury „umowa pilotażowa” nosi znamiona leasingu finansowego, w odróżnieniu od docelowej umowy ESCO. W przypadku późniejszego zawarcia umowy ESCO, umożliwiającej pełne wykorzystanie możliwości naszej oferty, lampy zainstalowane w ramach „umowy pilotażowej” mogą zostać objęte warunkami umowy ESCO.


Przykładowe roczne oszczędności z programu pilotażowego (30 lamp LL17-M3)

Dotychczasowe 
koszty oświetlenia

Suma opłat
(prąd + ESCO)
w trakcie trwania umowy

Koszty oświetlenia po upływie umowy

Oświetlenie LED


Proponowane przez Led Holding S.A. lampy to nie tylko oszczędności, to przede wszystkim wyjątkowa jakość oświetlenia pozbawionego wielu wad oświetlenia tradycyjnego. Jest to możliwe dzięki wielu przełomowym technologiom zastosowanym w naszych lampach.


Wybór

Oferowane przez nas lampy dostępne są w kilkudziesięciu modelach różniących się mocą i charakterystyką. Umożliwia to optymalne dopasowanie parametrów lampy do warunków oświetleniowych. Gwarantuje osiągnięcie maksymalnych oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej jakości oświetlenia.

Wydajność

Oświetlenie w technologii diodowej LED jest rozwiązaniem bardzo oszczędnym i wydajnym. Nasze lampy uzyskują wydajność nawet do 200 lumenów/W.

CRI

Współczynnik oddawania barw (CRI) charakteryzuje źródło światła pod kątem jakości oddawania barw oświetlanych przedmiotów. CRI wyrażany jest liczbą z przedziału od 0 do 100. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej. Niskim współczynnikiem CRI charakteryzują się np. lampy sodowe, a wysokim światło słoneczne.

Oferowane przez nas źródła światła zapewniają CRI > 80, co oznacza, że oświetlane przedmioty będą miały barwy jak w świetle słonecznym. W takim świetle ludzkie oko znacznie lepiej postrzega przedmioty.

W efekcie kierowca ma szansę znacznie szybciej dostrzec przeszkody na drodze, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo.

Czas życia

Diody LED wyróżniają się znacznie większą trwałością w stosunku do pozostałych źródeł światła. Jest to od 50.000 do 100.000 godzin świecenia lampy LED w stosunku do 16 000 godzin lampy sodowej czy rtęciowej. Użyteczny czas życia to czas określający pracę diody LED, po którym jej jasność obniży się do 70% wartości początkowej. Zazwyczaj jest to od 30.000 do 50.000 godzin świecenia dla zwykłych diod LED, a od 50.000 do 100.000 godzin dla naszych produktów. Długi czas życia lamp diodowych LED pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z serwisowaniem systemów oświetleniowych oraz pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa tam, gdzie od oświetlenia zależy życie bądź zdrowie człowieka.

Alder Direct Drive®

Nasze diody dzięki technologii Alder Direct Drive® świecą na prąd zmienny o napięciach od 90V do 269V w związku z tym lampy nie posiadają zasilacza. Brak wrażliwych układów elektronicznych zwiększa odporność lampy na skoki napięcia w sieci energetycznej, a także trudne warunki atmosferyczne. 

Małe wymiary

Diody SMD oraz inne typy diod LED posiadają małe wymiary, dzięki czemu oprawa oświetleniowa jest niewielka i lekka.

Wytrzymałość

Oprawy oświetleniowe są wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium. Gwarantuje to odporność na mechaniczne uderzenia, wstrząsy, wibracje oraz niekorzystne warunki atmosferyczne jak skrajnie niskie i wysokie temperatury. Oprawy są odporne na korozję co zapewnia im bardzo dużą trwałość. Nie zawierają żarników i delikatnych elementów szklanych. Źródło światła LED zabezpieczone jest szkłem hartowanym, które zapewnia wysoką odporność na zniszczenia.

Brak promieniowania IR

Diody LED, dzięki istocie procesu powstawania światła, nie emitują promieniowania podczerwonego IR. Dzięki temu źródła światła LED nie ogrzewają przedmiotów, na które świecą.

Brak promieniowania UV

Diody LED w odróżnieniu od lamp fluorescencyjnych nie posiadają w swoim widmie szkodliwego promieniowania UV. Dzięki temu predysponowane są do oświetlania wrażliwych na te promieniowanie eksponatów w muzeach, galeriach oraz iluminacji zabytków.

Strumień światła

Nasze źródła światła LED mają ściśle zdefiniowany kąt bryłowy rozsyłu światła. Nie występują straty związane z rozpraszaniem światła na boki. W związku z tym efektywność oświetleniowa naszych lamp LED jest znacznie wyższa niż w przypadku lamp tradycyjnych.

Ochrona środowiska

Ograniczenie globalnych kosztów energii, łatwość utylizacji. Dodatkowo lampy diodowe LED nie zawierają związków rtęci.

Brak migotania

Lampy diodowe LED nie posiadają cech mrugania w odróżnieniu do lamp wyładowczych, np. świetlówek kompaktowych i sodowych. Przy oświetleniu LED oczy nie męczą się. Źródła światła LED mogą być bezpiecznie stosowane w zakładach produkcyjnych.

Czas włączania i wyłączania

Diody LED wyróżnia bardzo krótki czas włączania i wyłączania. Czas włączania diod LED nie przekracza 0,1µs, a wyłączania 0,2µs. W porównaniu z lampami wyładowczymi, są to czasy do kilkuset milionów razy krótsze. Typowa żarówka osiąga 90% swej światłości po czasie 0,2s. Czas włączania lamp fluoroscencyjnych i wyładowczych jest jeszcze dłuższy, sięga nawet kilku minut.

Łatwość sterowania

Diody LED, mogą być zasilane i sterowane w identyczny sposób jak wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne ponieważ są urządzeniami półprzewodnikowymi. Problem ściemniania, czy nawet zmiany koloru światła diody LED nie stanowi najmniejszego problemu. W lampie można umieścić układ elektroniczny zawierający mikroprocesor, który steruje lampą diodową LED, w tym jej mocą. Daje to dodatkowe możliwości oszczędzania energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo

Nasze oprawy wyposażone w lampy diodowe LED bez zasilacza są znacznie bezpieczniejsze dla użytkownika niż pozostałe źródła światła, gdyż nie występuje zjawisko iskrzenia, co może być przyczyną wybuchu lub pożaru w kopalniach, zakładach chemicznych, czy wszędzie tam, gdzie korzysta się z instalacji gazowej.


Porównanie cech oświetlenia

Cecha

Wydajność fotometryczna
Wydajność radiatora
Czas pracy
Zakres napięcia pracy
Pobór mocy
Uruchamianie
Efekt stroboskopowy
(migotanie)
Wydajność
Współczynnik oddawania barw (CRI)
Temperatura barwowa
Odbicie
Temperatura źródła światła
Odporność na wstrząsy
Zanieczyszczenie środowiska
Koszty utrzymania
Awaryjność
Koszt serwisu
Opłacalność

Lampa LED

Znakomita
Znakomita
Ponad 50 000 godzin
Szeroki (± 20%)
Niski
0,2 µs
Nie
Wysoka
>80
(kolor świeży, naturalny, przyjemny)
Optymalna
(oddaje kolor światła dziennego)
Brak szkodliwego odbicia
<60° C
Bardzo dobra
Ekologiczna
Niskie
Mała
Mały
Wysoka

Lampa Sodowa

Słaba
Słaba
~16 000 godzin
Wąski (± 7%)
Wysoki
Wolne (ok.10 min)
Tak
Niska
<50
(nudny, hipnotyzujący)
Sztuczna
(kolor żółty, bursztynowy, nienaturalny)
Silne odbicie
>300° C
Słaba
Zawiera ołów i rtęć
Wysokie
Duża
Duży
Niska